December 5-én újra ODAtettük! Irány Brüsszel!

December 5-én, szombaton a Szent Margit Gimnáziumban megtartott face to face döntővel lezárult a Barankovics István Alapítvány Tanári Kerekasztalának több mint három hónapja indult kreatív társadalomismereti versenye, az „Online Demokrácia Activity 3.0”. Mint a név is jelzi, a nagy sikerű versenynek az idei már a harmadik szériája volt, ami azt jelenti, hogy már több mint 400 diák és 70 mentor játszott velünk. Képes beszámolónk a december 5-i döntőről.

A Barankovics István Alapítvány kuratóriuma kiemelten fontosnak tartja a fiatalok társadalomismereti tudásának erősítését, a cselekvő állampolgárság értékeinek megerősítését. E célból, Dr. Szényei Gábor András alelnök hathatós támogatásával hozta létre saját pedagógiai fórumát, a Tanári Kerekasztalt. A BIA Tanári Kerekasztal két irányban fejti ki tevékenységét: párbeszédet kezdeményezett mind a fiatalok felnőtt szerepekre való felkészítését hasonlóan fontosnak tartó pedagógusokkal, mind a középiskolás fiatalokkal. A pedagógusok számára 2015 második felében immár 4. pályázatát írta ki, melynek nyerteseit november 28-án köszönthettük szakmai konferenciánkon. Az Online Demokrácia Activity 3.0 döntőjére pedig december 5-én került sor a Szent Margit Gimnáziumban.

A döntőről készült videoösszefoglaló itt megtekinthető:

A játékos csapatverseny hagyományosan két szakaszra tagolódik: 3 hónapon keresztül zajlik az online szakasz a BIA teddoda.hu portálján keresztül, sok-sok kreatív feladattal, aminek megoldásait saját csapatoldalaikra töltik fel a játékosok. Ezt követi a face to face döntő, ahol már a mentorok és az iskolai közösségek segítsége nélkül kell helytállniuk a legjobb csapatoknak. Az idei online feladatok a közösségszervezés, a szubszidiaritás és a szolidaritás értékei köré szerveződtek és elsősorban a helyi társadalom kérdéseit, valamint a médiával való kapcsolattartást állították a középpontba.

Az első modul nyertes továbbjutói a következő csapatok voltak:

We have a dream (Budapest)  

A demokrácia oszlopai (Nyíregyháza)

Olümposz (Nyíregyháza)

Első az egyenlők között (Eger)

Az öt demoGrácia (Budapest)

A döntőbe jutott Olümposz csapat profilja

Szokásaink szerint idén is lehetőséget adtunk arra, hogy egy csapatot a versenyt nyomon követő közönség szavazzon be a döntőbe. A közönségszavazás nyertese ezúttal a budapesti Sztehlo Gábor Gimnázium Talentumok csapata lett, akiket támogatóik 215 szavazattal juttattak tovább.

Face to face

Szombaton a kimagasló eredményeket produkáló 5+1 csapatnak a prezentációk készítésében, a disputázásban és a kisebbségekkel kapcsolatos kérdések ismeretében kellett összemérnie tudását. Értelemszerűen ebben a szakaszban már komolyabb szerephez jutott az elméleti háttértudás mellett a jó kommunikációs, előadói és a gyors reakciókészségek, a jó kérdezéstechnika és az ODA-ból kimaradhatatlan kreativitás. Az első feladatban a csapatoknak egy helyi probléma megoldását célzó projektet kellett bemutatniuk komplett cselekvési tervvel. A második feladat keretében egy mini disputa versenyt szerveztünk. Az un. Villám-Popper vita tételmondata, amin a csapatoknak vitatkozniuk kellett a következő volt: „Magyarországon a választásokon való részvétel legyen kötelező”.

A Talentumok csapata a Villám Popper vitában

A „Kérdezz a szakértőtől!” címet viselő harmadik feladat megvalósításához 6 magyarországi kisebbségi csoport képviselőjét láttuk vendégül. Németh Katát, a Shero Dél-alföldi Roma Fiatalok Közhasznú Egyesületének vezetőjét, Varga Tamás Ottót, a Nagyfai menekülttábor vezetőjét, Tordai Bencét a Haver Alapítványtól, Virágos-Kis Noémit, a Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesületének kommunikációs munkatársát, Bönde Katalin szociális munkást, Joó Magdolnát az ESZI hajléktalan szálló, szociális munkását. Versenyzőinknek tőlük kellett információkat szerezni néhány magyar kisebbségi csoport helyzetéről, és az így gyűjtött adatokból kellett „Társadalmunk a kisebbségek szemével” címmel „kisebbségi rádióadást” szerkeszteniük.

Az ODA mostani face to face fordulójában egyúttal demonstrálni szerettük volna a társadalomismeret és demokrácia oktatással foglalkozó civil szervezetek együttműködését is, ezért a verseny egyes feladatait a Tanári Kerekasztal társszervezetinek képviselői moderálták. Ezúton is köszönjük Valuska Sárának, a SZEDIK egyetemi disputa klub alapítójának, valamint Mikó Gábornak, a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány disputa versenybírájának a vitafeladat lebonyolításában és értékelésében nyújtott hathatós közreműködését. Köszönjük továbbá a Motiváció Műhely képviseletében jelenlévő Erdődi Noéminak a szervezőmunkáját és a harmadik versenyfeladat moderálását.

Erdődi Noémi és a Motiváció Műhely szakértői csapata

Hálásak vagyunk, hogy versenyzőink és vendégeink kipróbálhatták a Motiváció Műhely által fejlesztett, a hátrányos helyzetű fiatalok iskolázási esélyeit bemutató Mentortársast, a Szegedi Segítők Csapatának pedig a „Fortély sátor” nevet viselő szabadulószobában szerzett élményekért.

 

Tordai Bence a Haver Alapítványtól a mai magyarországi zsidóságról ad át információkat

Az ODA 3.0 Brüsszelbe utazó nyertesei

Bátran állíthatjuk, hogy az idei verseny döntősei közül a befektetett munka és a feladatmegoldások színvonala alapján minden csapat bőven kiérdemelte a játék fődíját, a brüsszeli utazást. A játék szabályai szerint azonban sajnos csak az első három helyezett utazhat velünk. A verseny zsűrijének szíve már az online szakasz lezárultakor is vérzett, hiszen már a döntőbe jutásnak is voltak nagy vesztesei. Olyan csapatok, akik a verseny folyamán mindvégig esélyesek voltak, hosszabb ideig a legjobb 6 között szerepeltek, mégsem juthattak tovább. Kiváltképp igaz volt ez a hihetetlenül nehéz döntési helyzet a verseny záró moduljára. December 5-én a zsűri –  immár „szemtől szembe” – nagyon kiváló és tehetséges fiatalokat ismerhetett meg a csapattagokban. Megtapasztalhattuk a kiváló csapatmunkákat, az összehangoltságot, a kreativitást és azt, hogy a mentorok támogatása nélkül is mindenki kiválóan képes volt helytállni. A legjobbak összecsapásából végül a pontszámok azonossága alapján megosztott I-II. hely és egy III. helyezés született.

Megosztott első helyezést ért el:

az egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium „Első az egyenlők között” csapata, Mentor: Vargáné Havasi Judit

és a budapesti II. kerületi Klebersberg Kunó Általános Iskola és Gimnázium „We have a dream” csapata, Mentor: Matusné Németh Eszter

Harmadik helyezett:

A nyíregyházi Bethlen Gábor Gimnázium „Demokrácia oszlopai” csapata mentor: Simon Miklós

Menus Zsófia alapítványi főmunkatárs, Rácz Kriszta és Sipos Bence zsűritag okleveleket és az utazás szimbolikus jelképeként belga csokikat ad át a nyerteseknek

Köszönetnyilvánítás

A Barankovics István Alapítvány kuratóriuma ezúton mond köszönetet a verseny minden diákjának és mentorának színvonalas és áldozatos munkájáért. Elismeréssel gratulál a döntő nyerteseinek! Köszönetét fejezi ki mindazoknak az iskolai közösségeknek és a helyi társadalom szereplőinek azért, mert támogatták a csapatokat abban, hogy saját szűkebb világukban sikeresebben oldják meg feladataikat. A csapatok mellett kiálló szurkolóknak a verseny során beérkezett pozitív és bíztató visszajelzésekért, valamint a több mint ezer közönségszavazatért. Köszönjük a verseny zsűrijének pontos és alapos munkáját, amit az is bizonyít, hogy az alkalmanként felmerülő nehézségek ellenére is időben és részletesen indokolt visszajelzést kaptak a versenyzők teljesítményeikről. ODA stáb tagjainak, különösképpen Kiss Mária Ritának, akik mind a több hónapos verseny során, mind a mostani döntőben összehangoltan cselekedve tettek tanúbizonyságot minőségi munkavégzésükről.