Elérkezett az eredményközlés ideje!

Kedves Csapatok!

A harmadik forduló értékelésével lezárult az O:DA 4U online szakasza. Reméljük, hogy most – visszatekintve az elmúlt három hónapra – az elért eredménytől függetlenül nem bántátok meg, hogy belevágtatok ebbe a játékos társadalomismereti vetélkedőbe. Tudjuk, mert a zsűrizés során tapasztaltuk, hogy igen komoly erőfeszítéseket tettetek céljaitok eléréséért. Bízunk abban is, hogy a megtett út közben nemcsak sokat tapasztaltatok a körülöttetek lévő világból, de jól is éreztétek magatokat. Ezúton is szeretnénk nektek köszönetet mondani a lelkiismeretes munkáért, a feladatmegoldásokba fektetett sok-sok kreatív energiáért.

Az O:DA4U, az Online Demokrácia Activity negyedik szériája volt. A korábbi versenyek során már körbejártuk a cselekvőképes állampolgári magatartás számos területét. Kerestünk hétköznapi hősöket, akik fontosnak tartják a „közösség ügyeivel való foglalkozást” (=a politika szónak ez az eredeti jelentése); teremtettünk helyzeteket a szolidaritás megnyilvánulásaira; készültek a helyi fiatalok életminőségét javító projekttervek; részt vettünk klímavédelmi akcióban; feltérképeztük a csapatok iskoláinak értékrendjét arról, hogy szerintük mi mozgatja a világot; igyekeztünk inspirálni a közösségszervezés technikáinak gyakorlását, hogy csak néhányat említsünk az elmúlt évek feladataiból. Ebben az évben a történelem tálcán kínálta számunkra az idő tematika fókuszba helyezését. A jelen a múltnak gyermeke és belőle fakad a jövő - vélik sokan. E koncepció jegyében választottuk ki a második és harmadik forduló témáit. Kérdezhetik sokan: Mi köze a feladatoknak a demokráciához, a cselekvő állampolgárság értékeihez? Szerintünk több, mint azt első látásra gondolnánk.

Az 1956-os téma nemcsak, sőt nem elsősorban a történelmi események megismerését szerette volna inspirálni. Az már csak a feladatmegoldás egy hozadéka volt, hogy közben felkészülhettetek az érettségi 56-os tételére is. A történelmi emlékezet a közösségi identitás fontos forrása. Azé az identitásé, ami nélkül az emberek atomizálódnak és elvesztik társadalmi tájékozódási pontjaikat, nem tudnak fellépni közös értékeik/érdekeik védelmében. Épp az 56-os ünnepet kísérő politikai viták jelzik, hogy milyen rosszul állunk Magyarországon e téren. A politikusoknak persze az a dolga, hogy a saját szempontjaikat hangsúlyozzák, de mi a dolga mindezzel a civil társadalomnak? Meggyőződésünk szerint az, hogy a minket összekötő szempontokat képviselje és nem azokat, amelyek szétválasztanak.  A különböző generációkhoz tartozó emberek véleményének felkutatása és összehasonlítása a saját álláspont kialakításának kompetenciáit, az autonóm gondolkodás technikáit fejlesztette. Az iskolarádiós feladat az ünnepi emlékezés formáinak megújításához teremtett kereteket. Legkiválóbb feladatmegoldásaitok azt bizonyították, hogy ez nem lehetetlen, valóban közelebb lehet vinni egy történelmi eseményt a fiatalok világához, csak kreativitás kell hozzá. A gondolattérkép sem elsősorban a történelmi ismeretek előhívását, hanem a teljesen hétköznapi emberi szempontok megértését célozta. Szerettük volna, ha átgondoljátok, ti miként viselkednétek hasonló kiélezett helyzetben. Mi úgy látjuk, egy politikai akcióban való részvétel, vagy az annak elmaradásához fűződő tanulságok, nagyon is a hétköznapi „demokráciacsinálás” kompetenciái közé tartoznak. Csak remélni tudjuk, olyan tudáshoz jutottatok, amit a saját életetekben is tudtok majd kamatoztatni. 

A jövőbe tett közös időutazásunk sem csupán az információs társadalom már jelen lévő jövőjéről szólt. A hipersuli tervezése során tartott „mini konferenciák” lényegében diákparlamentek voltak, ahol az oktatásban együtt dolgozó diákok és (sok helyen) tanáraik egymás partnereiként mondtak véleményt arról a világról, amelyben napjaik nagy részét töltik A verseny keretében az iskolai demokrácia élő fórumait hoztátok létre, ahol az érintettek  felelősen gondolkodhattak közösen nemcsak saját sorsukról, hanem az utánuk következő generációk jövőjéről is. Örömmel tapasztaltuk, hogy néhány helyen a diákönkormányzatok is felismerték saját szerepüket.  E folyamatban az O:DA csapatok katalizátorok voltak, amire igazán büszkék vagyunk, hiszen iskolapolgárként viselkedni – szerintünk – a felelős és cselekvőképes állampolgárság előszobája.

 

Kedves O:DA 4U Csapatok, Versenyzők és Mentorok, Iskolatársak, Családtagok, Barátok, Drukkerek!

Elérkeztünk tehát az O:D 4U verseny online szakaszának lezárásához. A zsűri az elmúlt héten minden erejét bevetve dolgozott a 3. fordulóra beküldött feladatok értékelésén, ami talán az eddigi négy versenyszéria legnehezebb értékelési folyamata volt. Az összes versenyző csapat ugyanis nagyon O:DAtette magát a jövő iskolájának megtervezésekor. Fantasztikusan jó ötletek és megoldások születtek, minden csapat nagyszerű anyagokat készített, ami igencsak megnehezítette a zsűritagok helyzetét. Többször, többféleképpen is végignéztük, elemeztük pontoztuk a beérkezett anyagokat: csapatonként az összes feladatmegoldást, majd feladatonként az összes csapat megoldását egymáshoz viszonyítva, azután az egymással közvetlen versenyben álló csapatok teljesítményeit külön összehasonlítva. 

A zsűri pontszámai alapján az O:DA 4U harmadik fordulójában a következő eredmények születtek:

Csapat neve:                                                            3. forduló össz pontszáma:
CLEVEREX 92
CLUB MALALA 126
DEMO-KLÉSZ KARDJA 83
DÉMOSZ HŐSEI 121
EGYÜTTES ERŐ 124
ÉRTEDD 114
HA-ZAY DEMOKRATÁK 127
LÁTÓSZÖG 82
NEW AGE 122
PENTASKILL 121
SECRET SOCIETY 121
TIMEODA(NAOS) 120
 

A három forduló összpontszáma alapján az O:DA 4U csapatrangsora a következő:

  Csapatnév                       1. forduló 2. forduló 3. forduló Összpontszám
1 HA-ZAY DEMOKRATÁK 103 104 127 334
2 CLUB MALALA 96 105 126 327
3 SECRET SOCIETY 98 103 121 322
4 NEW AGE 94 104 122 320
5 PENTASKILL 97 102 121 320
6 TIMEODA(NAOS) 98 97 120 315
7 DÉMOSZ HŐSEI  93 95 121 309
8 EGYÜTTES ERŐ 93 84 124 301
9 ÉRTEDD 97 84 114 295
10 DEMO-KLÉSZ KARDJA 98 99 83 280
11 LÁTÓSZÖG 100 87 82 269
12 CLEVEREX 92 76 92 260
13 TERÁF 93 94 0 187
14 UN-UNITED NERDS 95 91 0 186
15 DIVIDE ET IMPERA 90 73 0 163
16 CARPE NOCTEM 92 0 0 92
17 COMENIUS TEAM 86 0 0 86
18 A KÖTETLEN ÖTEK 0 0 0 0
19 DEMOKRAKTÁK 0 0 0 0
20 STRATEGOSZOK 0 0 0 0

Játékszabályzatunknak megfelelően tehát – összesített pontszámaik alapján - a következő csapatokat várjuk december 10-én a face to face döntőbe: Ha-Zay Demokraták, Club Malala, Secret Society, New Age és PentaSkill. Gratulálunk az elért szép eredményekhez. 

A döntő hatodik csapata a közönségszavazás győztese. A közönségszavazáson 2016. 11.21-én 9:00 órától - 2016.11.2-én.20:00 óráig összesen 690 fő vett részt. Nekik is köszönjük az aktivitást! A közönségszavazatok eredménye a következő:

Csapat neve                                                               Szavazatok száma
CLEVEREX 25
CLUB MALALA 115
DEMO-KLÉSZ KARDJA 86
DÉMOSZ HŐSEI 121
EGYÜTTES ERŐ 32
ÉRTEDD 1
HA-ZAY DEMOKRATÁK 56
LÁTÓSZÖG 3
NEW AGE 118
PENTASKILL 81
TIMEODA(NAOS) 52

A legtöbb szavazatot tehát a Démosz Hősei csapat kapta, így Ők is lehetőséget kapnak a döntőben a megmérettetésre! A face to face fordulóra a csapatok nem viszik magukkal pontszámaikat, helyezésüket, a csapatok közötti végleges sorrend tehát majd december 10-én, a face to face forduló alatt dől el.

A továbbjutóknak egy-két napon belül levelet küldünk a döntőre való felkészülés kapcsán. 

 

Kedves O:DA 4U Csapatok!

Mindannyiótoknak még egyszer nagyon köszönjük, hogy együtt "játszottatok" velünk! Őszintén bízunk abban, hogy jó élményekkel, hasznos tudásokkal gyarapodva, jó szívvel gondoltok az Online Demokrácia Activity versenyben való részvételetekre, és bízunk abban is, hogy találkozunk a következő O:DA versenyen, de még azelőtt december 10-én, a budapesti döntőn is! Ezúton is hívunk Benneteket! Gyertek el, drukkoljatok a döntős csapatoknak élőben! (Kérjük, hogy részvételi szándékotokat - mely csapat, hány fő - legkésőbb december 2-án 12.00 óráig jelezzétek e-mail-ben a teddoda@teddoda.hu címen!)


Köszönjük a játékot!

Az idő legyen veletek!!!!