Újra O:DAtették!

A Barankovics István Alapítvány videoesszé pályázatának eredményei

Kedves Pályázók!

Pár hónapja azt kértük tőletek, osszátok meg velünk a digitális bennszülöttek és a digitális bevándorlók internet használati szokásaival kapcsolatos gondolataitokat, és mutassátok be miként látjátok az X, az Y és a Z generáció közötti szakadék kérdését. Kíváncsiak voltunk továbbá arra is, hogy szerintetek – amennyiben van ilyen törésvonal – kell-e, lehet-e felette hidat építeni a digitális korban?

 

A pályázati kiírásunkra 7, középiskolások által készített videoesszé érkezett. A készítők koncepciói eltérőek és tartalmi szempontból is a legkülönbözőbb módon közelítettétek meg a témát. A véleményeitek azonban abban közösek voltak, hogy mindannyian érzékeltétek a generációk internet használati szokásai közötti eltéréseket. Ennek a generációs törésvonalnak a lényegét azonban –nagyon helyesen – egyetlen pályamunka sem a használók és nem használók közötti különbségekben jelölte meg. Magyarország szerencsére már túl van az információs társadalom fejlődésének azon a kezdeti fázisán, ahol csak a társadalom bizonyos tagjainak van internet hozzáférése. Minden alkotói csoport észrevette, és a saját koncepciójába beépítette, hogy az igazi kérdés az, miként élünk az internet adta lehetőségeinkkel és hogyan alakítja a technika a mindennapi életünket.

A pályamunkák egy része amellett foglalt állást, hogy a mai Z generáció és az Y generációhoz tartozó szülők között – ha vannak is különbségek – lényegében nem beszélhetünk komoly eltérésről, amit indokolt lenne „szakadéknak” nevezni. A Sylvester János Református Gimnázium tanulói által készített,„A modern technika az x-y-z generáció életében” címet viselő videó például épp azt kívánta a digitális bevándorlókkal készített riportokkal alátámasztani, hogy az előttük járó nemzedék is ugyanazokat az alkalmazásokat használja, mint a fiatalok. Véleményükhöz közel állt a Klebersberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium diákjai által készített munka alapkoncepciója. Náluk az egyik lényegi üzenet az volt, hogy a pici babák és az idősebb generációk is ugyanúgy válhatnak internetfüggőkké, mint az Y, vagy a Z generáció tagjai. Hasonló gondolatokkal találkozhattunk „Az xyz generációról beszélgetés z stílusban” készítői egy szabad beszélgetés keretében egészen mélyre ásva azt vizsgálták, miként hat a digitális világ az emberi kapcsolatok alakulására.

 

A pályamunkák másik fele a generációk közötti eltéréseket lényegesebbnek vélte. Több, kiváló megfigyelőképességről árulkodó alkotás mutatta be részletesen a családok digitális életének hétköznapjait, kezdve a legkisebbektől a nagyszülőkig bezáróan. Talán a legteljesebb összképet e téren a „Hogyan használjuk a technikát?” címet viselő munka készítőitől kaphattunk. A családi élet bemutatása terén két alkalommal találkozhattunk kiemelkedő színészi alakításokkal és rendezői koncepcióval. A Generáció szakítók-ban sajnos nemcsak a nagypapa viselkedése volt teljesen életszerű, de a tableten játszó unoka türelmetlensége is. Szép gondolatot fogalmazott meg a csapat a jelenség kapcsán, amivel a zsűri maximálisan egyetért: „csak azért küzdhetünk, hogy ne mélyítsük el a digitális szakadékot”. A másik kitűnő alakítást egy szintén családi környezetbe ágyazott történetben, a Keszthelyi Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskola és Kollégium​ diákjai által készített videóban láthattuk. A „Felmerülő gond(olat)ok”-ban egy „tipikus Z” már-már karikatúrává fokozott gondolatvilágát osztották meg velünk az alkotók. Végül, de nem utolsó sorban a pályamunkák sorából, a megfogalmazott vélemény tartalmát illetően is kiemelkedik a „Digitális bennszülöttek és digitális bevándorlók” című alkotás, amely a generációk közötti komoly különbségek meglétének okait kutatva végkövetkeztetésként oda jut, hogy nem kell mindenáron ráerőltetni az idősebbekre az internethasználatot, hiszen ez „olyan mintha valakire rá akarnánk erőltetni a biciklizést”nem tartva tiszteletben a másik döntését.

Mint azt a bemutatott példák is jelzik a pályamunkákban a zsűri kivétel nélkül eredeti megközelítésekkel, kitűnő ötletekkel és a vélemények sokszínűségével találkozott. Bár az ötletek megvalósítása már nem volt minden esetben egyenletes színvonalú és helyenként a digitális kor digitális technikája is cserbenhagyta a „bennszülötteket”, minden alkotásban találtunk valamilyen szempontból kiemelkedő és komoly teljesítményt. A pályamunkák színvonala alapján biztosak vagyunk abban, hogy azok az alkotói csoportok, akik jelentkeztek a februárban induló Online Demokrácia Activity versenyünkre, sikerrel fogják majd megoldani a rájuk váró feladatokat.

A kreatív megoldásokhoz őszintén gratulálunk az alkotóknak!

Az általános értékelésen túl a pályamunkák személyre szabott értékelését a hét folyamán küldjük el a megadott e-mail címekre.

A győztes videókat a Tovább link után mutatjuk meg.

Külön pályadíjjal azokat az alkotásokat tudtuk most jutalmazni, amelyek mind a videoesszé műfajában, mind a technikai megvalósítás és a művészi kivitelezés során, mind pedig az elméleti háttértudás tekintetében kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. A zsűri, – ahogyan mondani szokás – nem volt egyszerű helyzetben. Miként az alkotókat, minket is a vélemények sokszínűsége jellemzett, ezért a helyezések sorsát végül a többségi elv döntötte el.

Íme, az eredmények:

1. díj: Felmerülő gond(olat)ok

Készítők: Tóth Szimonetta, Figder Dezső, Kálomista Bence, Szekeres Levente

Iskola: Keszthelyi Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskola és Kollégium​

2. díj: Digitális bennszülöttek és digitális bevándorlók

Készítő: Prokop Bence

Iskola: János Zsigmond Unitárius Kollégium

 

3. díj: A modern technika az x-y-z generáció életében

Készítők: Boros Petra, Perge Nóra, Gyügyei Barbara

Iskola: Sylvester János Református Gimnázium

A pályadíjak nyerteseinek ezúton is gratulál a Barankovics István Alapítvány és köszöni minden résztvevő értékes munkáját!

Kiss Mária Rita
zsűrielnök