3. O:DAFORDULÓ – MODERN NYOMORÚSÁG!

„Semmi sem nehezebb, mint embernek lenni az emberek között.”
(Gárdonyi Géza)

Globális polgárként a jövőnkre gondolva elsősorban a környezetünkért aggódunk, holott – éljünk a világ bármely pontján – számos más aggasztó jelenséggel is találkozhatunk nap mint nap. Ezek egyike a szegénység, amely ugyanúgy globális társadalmi jelenség, következményei ugyanúgy több generáció életére kihatnak, mint a környezetszennyezésé. Az ENSZ kezdeményezésére a közelmúltban, október 17-én emlékeztünk meg a szegénység elleni világméretű küzdelemről.

A szegénység egy olyan, az érintettek életének minden területére kiható nehézség, amely nem pusztán a pénzhiányt és az ebből fakadó létfenntartási gondokat foglalja magában, hanem rosszabb hozzáférést jelent az egészségügyi ellátásokhoz, a képzési, oktatási, kulturális, pihenési lehetőségekhez és a korunkban oly fontos információkhoz. Emellett együtt jár annak a kapcsolati hálónak a szakadozottságával is, ami a társadalom szövetéből való kirekesztődést, sokszor a szolidaritás, a megértés hiányát jelenti az érintettek számára.

Mivel a szegénység egy összetett probléma, a szegénységben élőknek egyedül, mindenféle segítség és támogatás nélkül szinte lehetetlen kitörni belőle. A szegény tömegek politikailag inaktívak, nem tudnak kiállni magukért.  Szükségük van ránk, hiszen érdekérvényesítő képességük sokkal gyengébb, mint a középosztályban élő embereké. Lépnünk kell, hiszen tudjuk: az emberi méltóság mindenkinek kijár: a jövő nemcsak a szerencsés jobb módban élőké, a jövő mindenkié. Érdemes elgondolkodnunk azon, hogy vajon miért van az, hogy míg az internetadó megmozgatta a fél országot, az éhező gyerekekért nem tüntet senki.

A III. forduló beküldési határideje: 2015. november 22. éjfél

A különböző dobozokat a címükre kattintva tudjátok ki-becsukni.
Kérünk Benneteket, hogy az eredményes feladatmegoldás érdekében mindent figyelmesen olvassatok el!

Elrejt Mi vár rátok a harmadik fordulóban?
A HARMADIK fordulóban A SZEGÉNYSÉG, KIREKESZTŐDÉS, SZOLIDARITÁS ÁLL A FELADATOK FÓKUSZÁBAN!

1. Nézzetek körül a titeket körülvevő szűkebb környezetben!

A kirívó társadalmi különbségek milyen megnyilvánulási formáival találkoztok? Fogjatok egy fényképezőgépet, menjetek ki az utcára és a környéken keressetek példát arra, amikor élesen elválik egymástól a gazdagság és a szegénység! Hogy a feladatot kicsit megnehezítsük 20 olyan képet várunk tőletek, amelyen egymással logikailag összetartozó 10-10 ellentétpárt mutattok be. Lehet, hogy már az iskolátokban is találtok erre példát? (Próbáljátok meg elkerülni, hogy emberek is szerepeljenek a képeken, ha pedig ez elkerülhetetlen, mindig kérjetek tőlük engedélyt, mielőtt lefotóznátok őket.) Ezután a dokumentációs anyagotokból készítsetek fotókönyvet. (Ötlet: ha ismertek, nyugodtan használjatok erre a célra készült digitális alkalmazást.) Adjatok a könyveteknek minél kifejezőbb címet! A kép párokhoz pedig kerüljön lényegre törő és kreatív értelmező komment (maximum 2-2 mondat), ami tükrözi a csapat véleményét a látottakkal kapcsolatban!

2. Érvek, ellenérvek, vélemények.

A szegényekkel kapcsolatban számtalan sztereotípia él a közgondolkodásban. A sztereotípiáknak általában van igazságtartalma, de abszolutizálásuk könnyen előítélek kialakulásához vezethet. A következő feladatban érvek és ellenérvek ütközetésére kérjük a csapatot egy, a szegényekkel kapcsolatos jellemző kijelentés kapcsán.

A kijelentés:
„Aki szegény, maga tehet a sorsáról.”

 • Előbb a kijelentést alátámasztó érveket gyűjtsétek egy csokorba,
 • majd érveljetek a kijelentéssel szemben,
 • végül fogalmazzátok meg a csapat véleményét! 

A három (egyenként kb. 1800 karakteres) esszét szerkesszétek egy dokumentumba és küldjétek el nekünk.

3. Éljétek át a szegénységet egy rövid időre!

Egy rossz anyagi körülmények között élő családot mutatunk be Nektek.

A család helyzete:
A családban 3 fő él: az apa, az anya és egy kiskorú 4 éves gyermek. A szülők munkanélküliek. A gyermek napközbeni ingyenes étkeztetése nem megoldott, mert a faluban nincs óvoda.  

A család lakhatási körülményei:
A családnak felszerelt lakása van, hiszen a szülők valaha nem voltak munkanélküliek. Vannak elektromos berendezések, csak áram nincs. Van viszont kártyás villanyóra. Van fürdőszoba, benne gázmelegítős, vízátfolyós fürdési lehetőség, csak éppen a gáz hiányzik belőle, mert a közüzemi tartozások miatt kikapcsolták. Van nagy udvar, kerttel, amit lehet művelni. Vannak kerti szerszámok is. Igaz, hogy előbb a kapanyelet meg kell vásárolni, mert az idő vasfoga kiette a szeget belőle. Van víz, amit a vizesek – szűkítővel – csorgatóra vettek. Van automata mosógép, de áramra a működtetéséhez nem futja. Lehet a kádban fürödni, de a vizet már nem lehet leengedni, mert az emésztő tele van. A szemétszállítási díjat a család nem tudja fizetni.

A család bevételei:
A magyarországi szabályok szerint egy családban, egy időben csak 1 személy részesülhet az aktív korúak ellátásában. 1 fő foglalkoztatást helyettesítő támogatásának összege 22.800,- Ft. A gyermek után járó családi pótlék: 12.200,- Ft.
Nézzetek utána, hogy a településeken milyen egyéb jövedelmi források (segélyek, közmunkából eredő jövedelem, stb.) állhatnak még a rendelkezésükre és ezt számoljátok bele a család havi bevételébe!
Ezek után vonjátok le az így kapott végösszeg felét, ennyi kell ugyanis körülbelül a legszükségesebb közüzemi számlák kifizetésére. A fennmaradó összeg jut a család élelmezésére, ez lesz a havi kosztpénz.

Ezt osszátok 4 felé, majd állítsátok össze ebből az összegből a család egy heti menüjét! Ehhez persze utána kell nézni az élelmiszer áraknak és a legelőnyösebb beszerzési forrásoknak is. Mit, mennyiért lehet beszerezni és honnan?
Számításaitokat foglaljátok össze egy áttekinthető táblázatba!

(Az összehasonlíthatóság kedvéért kérjük, hogy a határon túli csapatok is ezzel az összeggel számoljanak, át átváltva a nemzeti valutára! A továbbiakban a saját környezetükbe gyűjtsék az adatokat és a saját országuk élelmiszer-áraival számoljanak.)

Hasznos link:

4. Mit tehetünk mi?

A szegény tömegek politikailag inaktívak. Nem tudnak kiállni magukért, és helyzetük miatt nem is fognak tudni. Azok dolga kiállni értük, akik nem annyira szegények. Vagy mondjuk azt, hogy itt mindenkinek megvan a maga baja, ebben az országban mindenki szegénynek érzi magát? Megismerkedve a szegénység arcaival és hétköznapjaival bizonyára úgy látjátok, az államra még nagyon sok feladat vár, hogy biztosítani legyen képes az emberi méltóságot mindenkinek.

De mit tehetünk mi? Vajon hogyan fejezhetjük ki támogatásunkat és együttérzésünket?

Vitassátok meg, vajon feladata-e a civil társadalomnak a szegények anyagi támogatása? Vannak-e az anyagiakon túlmutató lehetőségeink a szegényekkel való szolidaritásunk kinyilvánítására?

A legfontosabb gondolatokra építve készítsetek egy minimum 2,5 – maximum 3 perces társadalmi célú reklámfilmet, amiben kortársaitoknak üzentek a problémáról, a cselekvés szükségességéről és lehetőségeiről!
 

5.  „Allways online” feladatok a plusz pontokért!

Állítsátok a médiát a jó ügyek szolgálatába!
Használjatok más médiumokat is saját tevékenységetek megismertetésére és népszerűsítésére! Generáljatok minél több média-megjelenést – az iskolai honlaptól kezdve, az iskolaújságon keresztül – minden lehetséges és számotokra elérhető fórumon keresztül.
Ebben a fordulóban ezzel a feladattal összesen 30 plusz pontot szerezhettek. A maximális pontszám eléréséhez több lehetőség is a rendelkezésetekre áll, de ehhez feltétlenül tanulmányozzátok át az értékelési szempontokat és az elérhető pontszámokat tartalmazó táblázatunkat.
 

Mit várunk tehát tőletek a megadott határidőig?

 1. Egy minél valósághűbb és kreatív fotókönyvet. (10-10 képi ellentétpár és a hozzá fűzött rövid komment a társadalmi egyenlőtlenségekről.) A fotókönyv beküldésekor egy linket várunk Tőletek: tehát  töltsétek fel az elkészített összeállítást a fotómegosztó oldalatokra, vagy ha valamilyen alkalmazással készítetek el a feladatot, akkor annak a linkjét küldjétek el nekünk.
  Nagyon fontos, hogy ennél a feladatnál (is) kiemelten figyeljetek a minőségre; bizonyos képmegosztó oldal(ak)on a feltöltött képek minősége, felbontása nem megfelelő, illetve nem lehetséges a képek (jobb felbontásban történő) letöltése sem. Figyeljetek tehát arra, hogy az elkészített munkátok minősége megfelelő, a zsűri számára jól olvasható és így értékelhető legyen! Ha szükséges tehát, használjatok más (a célnak jobban megfelelő) fotómegosztó oldalt.

 2. Az érvelési feladat megoldásaként a megadott kijelentés feldolgozását a következők szerint:

  • a kijelentés mellett érvelő szöveget  (szóközzel max. 1800 karakter)

  • a kijelentés ellen érvelő szöveget (szóközzel max. 1800 karakter)

  • a csapat kijelentéssel kapcsolatos álláspontját (szóközzel max. 1800 karakter)  

   A három szöveget egy dokumemtumban kérjük feltölteni.
    

 3. Egy maximum 2000 karakter terjedelmű táblázatos dokumentumot, ami tartalmazza:

  • egy nehéz helyzetben lévő család havi bevételeinek tételeit

  • a saját települési önkormányzat által nyújtott kiegészítő jövedelmi lehetőségeket

  • egy arányos összeggel kalkulált heti családi menüt, az élelmiszer árakkal együtt.

 4. Egy minimum 2,5 maximum 3 perces társadalmi célú reklámfilmet, ami felhívja a saját korosztályotok figyelmét a szegényekkel való szolidaritásra, és ennek lehetőségeire.
  A videót töltsétek fel a youtube csatornátokra és ennek linkjét küldjétek el.

 5. Az Aways online feladatoknál leírtak szerinti média-megjelenések dokumentációját (a megjelenéseket egy dokumentumba gyűjtve kérjük: internetes megjelenésnél linkek megadásával, nyomtatott sajtóban való megjelenés esetén fotó, vagy szkennelt anyag beszúrásával. 

Elrejt Értékelési szempontok
Melyik feladatnál melyik értékelési szempontot használjuk és hány pontot kaphattok?

Hogyan és mit értékel a zsűri?

A feladatmegoldásokra a csapatok numerikus és szöveges értékelést kapnak. A numerikus értékelés nyilvános, a szöveges értékelést – ami részben a kapott pontok indoklása – csak a csapat és mentora kapja meg. Minden fordulóban max. 100 pont szerezhető, de ezek részfeladatokra adható belső aránya – nehézségtől függően – fordulónként nem azonos. Bizonyos feladatok esetében a feladatra kapható 100 pont felett plusz pontok szerezhetőek, ezeket minden esetben külön jelöljük.

Ezt a fordulót a zsűri a következő szempontok alapján értékeli:

1.)    Fotókönyv: képek és szövegek kreativitása, valósághűsége
2.)    Érvelési feladat: Az érvek meggyőző ereje, a szöveg logikus felépítése, valósághűség, nyelvhelyesség.
3.)    Éld át a szegénységet!  Helyi segélyezési viszonyok feltárásának alapossága, a konyhapénz kalkuláció realitása, a menü változatossága, az egészségtudatosság lehetőség szerinti szempontjai.
4.)    Reklámfilm a szolidaritásról: ötletesség, kreativitás, a mondanivaló érthetősége, vizuális megoldások, meggyőző erő. Az üzenet stílusa és tartalma mennyiben szól valóban a célcsoportnak?

 

 

Fotókönyv

Érvelési feladat

Éld át a szegénységet!

Reklámfilm a szolidaritásról

Médiamegjelenések

A kategóriában adható max.

tartalom, elméleti háttértudás

max.10

max. 10

max. 20

max. 10

 

max.50 pont

kreativitás, ötletesség

 

max. 5

max. 10

max.10

 

max.25 pont

vizuális/auditív/művészi

 

 

 

max. 5

 

max. 5 pont

stílus, érvelés, szöveg felépítettsége

 

max. 10

max 5.

max.5

 

max. 20 pont

hatékonyság

 

 

 

 

külön táblázat szerint

 

A feladatra adható max. pontszám

10

25

35

30

30

max. 100 +30 pont

 

5.)    Értékelési szempontok az always online fordulóban:

 

Ebben a fordulóban a csapat által generált, az O:DA játékot, illetve a csapat tevékenységét bemutató média-megjelenésekért lehet plusz pontokat szerezni. Összesen maximum 30 pont szerezhető, a pontok száma a médium típusától és a hír hosszától is függ. Az alábbi táblázat a pontozás logikájáról és arányairól ad tájékoztatást.

O:DA-n belüli más FB profilok említései

1 pont

de a kategóriában szerezhető max.   2 pont

iskolai médiumok (iskolaújság, iskolai honlap, iskolarádió)

3 pont

de a kategóriában szerezhető max.   6 pont

más szervezetek honlapja/ FB profilja

5 pont

de a kategóriában szerezhető max. 10 pont

rövid hír (2000 karakter alatt) a sajtóban

7 pont

de a kategóriában szerezhető max. 14 pont

tudósítás (2000 karakter felett) a sajtóban

9 pont

de a kategóriában szerezhető max. 18 pont

rövid hír a rádióban (1perc alatt)

10 pont

de a kategóriában szerezhető max. 20 pont

hosszabb műsor a rádióban (1 perc felett)

11 pont

de a kategóriában szerezhető max. 22 pont

rövid hír a TV-ben(1 perc alatt)

12 pont

de a kategóriában szerezhető max. 24 pont

tudósítás a TV-ben (1 perc felett)

15 pont

de a kategóriában szerezhető max. 30 pont

 

Figyelem! A feladatkiírásokban megadott keretek túllépéséért, (vagy alulteljesítéséért) pontlevonás adható, ezt a zsűri a szöveges értékelésben külön jelzi!