3. forduló: Mi mozgatja a világot?

Elgondolkodtatok már azon, hogy mi mozgatja végső soron a világot és az embereket? Netán a pénz? Az érdek? Vagy inkább olyan személytelen dolgok, mint például a technológiai fejlődés, az információs forradalom, a globalizáció? Esetleg inkább az emberi tulajdonságok, mint például a józan ész, az ösztönök, az elégedetlenség, a szeretet, vagy a felelősségérzet? Mint annyi minden másról, valószínűleg erről is nagyon sokféleképp vélekedünk.

Igen, de mégis hogyan?

Kérdés az is, van-e számottevő különbség a fiatalok és az idősek véleménye, az X-Y és a Z generáció között? Ami pedig egyáltalán nem mindegy: a különbségek ellenére van-e olyan közös többszörös, aminek alapján mi emberek összefoghatunk közös céljaink érdekében?

A csapat szerepe:

Az első fordulóban kisebbségi csoportokat védő PR stábbá alakult a csapat, a másodikban egy feladatorientált projektirodát nyitottatok, most ismét újabb szerep vár rátok. Legyetek oknyomozó riporterek és fiatal mindenre elszánt társadalomkutatók! Derítsétek ki, mit gondolnak a környezetetekben élő emberek arról, hogy mi mozgatja a világot!

A különböző dobozokat a címükre kattintva tudjátok ki-becsukni.
Kérünk Benneteket, hogy az eredményes feladatmegoldás érdekében mindent figyelmesen olvassatok el!

A forduló beküldési határideje: 2014. április 3-a, éjfél

Elrejt Mi vár rátok a harmadik fordulóban?

A 3. forduló feladatai:

1. Készítsetek egy videoesszét a témában!

 • Tartsatok ötletbörzét a kérdésről, és vegyétek számba a lehetséges válaszokat!
 • Tájékozódjatok minél szélesebb körben! Készítsetek 5-7 mini interjút a témában különböző társadalmi csoportok képviselőivel, hogy olyan szempontokat is megismerhessetek, amire ti nem gondoltatok! Kérdezzétek meg azt is, hogy miért vélekednek így, milyen tapasztalat, tudás, motiváció áll a háttérben!
 • Ebből a nyersanyagból készítsetek egy minimum 3, maximum 4 perces, szellemes, ütős, kreatív videoesszét, amiben az elhangzottakhoz ti is hozzáteszitek a magatok véleményét!

2. Szervezzetek kérdőíves kutatást a témában!

 • Megbeszélésetek eredménye alapján készítsetek egy rövid kérdőívet, amely tartalmazza az általatok összeállított válaszlehetőségeket.
 • Kérdezzétek meg
  • középiskolás ismerőseiteket,
  • szüleiteket,
  • nagyszüleiteket! A nagyszülői korosztályt valószínűleg csak papír alapú kérdőívekkel éritek majd el, de van egy olyan érzésünk, hogy a nagyik szívesen fognak majd segíteni nektek ebben.

Figyelem! Fontos, hogy a kitöltött kérdőíven egyértelmű legyen, melyik korosztály válaszait olvassátok.

 • Ha begyűjtöttétek a lehető legtöbb választ, elemezzétek az eredményeket!
 • Írjatok egy rövid elemzést az eredményekről! Grafikonon ábrázoljátok a Z-Y-X és nagyszülői generáció véleménye közti különbségeket! Terjedelem: minimum 3600- maximum 7200 karakter (szóközzel együtt értendő). Egyetértetek a végeredménnyel, vagy a csapat másként vélekedik a kérdésről? Mellékletként csatoljátok magát a kérdőívet is. (Ez utóbbi nem számít bele a megadott terjedelembe.)

Always online feladatok:

Szinte észrevétlenül vagyunk túl online játékunk kétharmadán, ideje tehát a számvetésnek arról is, hogy álltok a verseny elején megkapott folyamatos feladatokkal. Melyek is voltak ezek, és pontosan hogyan szólt a feladatkiírás? Itt megnézhetitek:

1. Közösségi oldalak

Az utolsó fordulóban közösségi oldalaitok közül a blogotoké és a Facebook profilotoké lesz a főszerep. Vajon hány követőtök és hány lájkolótok van?

Feladat:

 • Közvetlenül a feladatbeküldés előtt készítsetek a blogotokról print screen-t, amin jól látszik a csapat neve és/vagy logója, valamint a követők száma!
 • Közvetlenül a feladatbeküldés előtt készítsetek a Facebook profilotokról print screen-t, amin jól látszik a csapat neve és/vagy logója és a likelájkolók száma!

2. Vándorpóló mozgalom

Információink szerint a csapatlogós pólók eljutottak mindenkihez. Reméljük, már sok híres és fontos ember dedikálta őket, és azt is, hogy a neves eseményről – mint ahogyan kértük – fotó is készült.

Feladat:

 • Tegyétek be ezeket a képeket egy ppt-be és képaláírásokkal együtt küldjétek el nekünk! A bemutató végén természetesen magát a híres pólót is látni szeretnénk!

3. Médiamegjelenés

Reméljük, hogy a verseny folyamán a média is felfigyelt rátok. Rátok, akik az elmúlt hetekben olyan látványosan és a fiataloktól egyáltalán nem megszokott módon forgolódtatok a helyi közéletben. Annál is inkább, mert a dokumentált médiamegjelenésekért szintén plusz pontok szerezhetők.

Feladat:

 • Gyűjtsétek össze médiaszerepléseitek dokumentációját egy fájlba és küldjétek be! (A megjelent és online is elérhető cikkekről készítsetek "print screen" képeket, illesszétek be egy dokumentumba a hozzájuk tartozó linkekkel együtt. Az offline megjelenéseket fotózzátok le és úgy illesszétek be a dokumentációba, a rádió és tv szereplés esetén is bizonyító erejű dokumentáció szükséges) (Támogatott fájlformátumok: pdf, doc, docx. A maximum fájlméret 15 MB)

Tehát hajrá! Gyűjtsétek magatok köré az egész iskolát, a helyi híres embereket és a médiát! Van még 3 hetetek, hogy a legjobbak ti legyetek!

Ez a forduló a szerezhető plusz pontok miatt 180 pontot ér, ami nagyon sokat fordíthat az eddigi eredményeken!

 

Mit várunk tehát tőletek a megadott határidőig?

 • Egy minimum 3, maximum 4 perces véleményfeltáró videót.
 • Egy minimum 3600, maximum 7200 karakter terjedelmű elemzést a kérdőíves kutatás eredményeiről, amelynek mellékletében ott van maga a kérdőív is. (Ez utóbbi nem számít bele a megadott terjedelembe).
 • A Facebook profilotok és blogotok print screen-jét a lájkolók és követők számával.
 • Egy ppt-t a vándorpóló mozgalom eredményeiről.
 • A médiamegjelenések dokumentációját.

 

Nézzétek meg a hasznos linkeket is, mielőtt hozzáfogtok a feladatmegoldáshoz!

Elrejt Hasznos linkek
Elrejt Hasznos linkek mentoroknak
Elrejt Értékelési szempontok

Hogyan és mit értékel a zsűri?

A feladatmegoldásra a csapatok numerikus és szöveges értékelést kapnak. A numerikus értékelés nyilvános, a szöveges értékelést – ami részben a kapott pontok indoklása – csak a csapat és mentora kapja meg. Minden fordulóban max. 100 pont szerezhető, de ezek részfeladatokra adható belső aránya – nehézségtől függően – fordulónként nem azonos. Bizonyos feladatok esetében a feladatra kapható 100 pont felett plusz pontok szerezhetőek, ezeket minden esetben külön jelöljük.

 • tartalom és elméleti háttértudás
  • a téma feldolgozásának mélysége, sokoldalúsága
  • a kért szempontok megjelenése a feladatmegoldásban
  • mennyire tudtátok hasznosítani a megadott segédanyagokat
  • mennyire informatív és sokoldalú a helyi társadalomban készült riport, mennyire jelenik meg benne a vélemények sokszínűsége
  • a kérdőív mennyire alkalmas a témáról való tudás bővítésére
  • a kutatási eredmények elemzésének színvonala
  • a csoport saját álláspontjának kifejtése
    
 • kreativitás, ötletesség
 • vizuális elemek művészi kivitelezése
 • stílus, érvelés, a szöveg(ek) felépítettsége, helyesírás, nyelvhelyesség
 • a befektetett munka megítélhető mennyisége
 • a csapatmunka bizonyítékai a feladatmegoldásokban
 • a blog és Facebook profil követőinek és kedvelőinek száma
 • a vándorpólón lévő autogramok száma és az aláírók bemutatása
 • a médiamegjelenések száma és dokumentációjának hitelessége
 • a médiamegjelenések hossza, helye, stb.

Figyelem! A feladatkiírásokban megadott keretek túllépéséért pontlevonás adható, ezt a zsűri a szöveges értékelésben külön jelzi.

A közösségi oldalak értékelése:

 • Ebben a fordulóban a facebook profilotokat lájkolók és a blogoldalatokat követők számát értékeljük. Az eredményeket a feladatbeküldések napján készített print-screen-ek alapján ellenőrizzük. A legjobb teljesítményt nyújtók maximálisan 10-10, azaz összesen 20 pontot kaphatnak. A pontszámítás a teljesítmények arányában történik.

A vándorpóló mozgalom kapcsán végzett munka értékelése:

 • A vándorpólón minden ismert/híres ember/helyi politikus stb. dedikálása a fotóval együtt 3 pontot ér, de a feladatért maximum 30 pont szerezhető. Figyelem! A kép alá írt szöveges indoklásnak nagy szerepe lehet a személyenkénti 3 pont odaítélésében!

Médiamegjelenések értékelése:

 • A médiamegjelenésekért maximum 30 pont szerezhető, azonban a pontok száma a médium típusától és a hír hosszától is függ. Az alábbi táblázat a pontozás logikájáról és arányairól ad tájékoztatást.

O:DA-n belüli más FB profilok említései

1 pont

de a kategóriában szerezhető max. 2 pont

iskolai médiumok (iskolaújság, iskolai honlap, iskolarádió)

3 pont

de a kategóriában szerezhető max. 6 pont

más szervezetek honlapja/ FB profilja

5 pont

de a kategóriában szerezhető max. 10 pont

rövid hír (2000 karakter alatt) a sajtóban

7 pont

de a kategóriában szerezhető max. 14 pont

tudósítás (2000 karakter felett) a sajtóban

9 pont

de a kategóriában szerezhető max. 18 pont

rövid hír a rádióban (1perc alatt)

10 pont

de a kategóriában szerezhető max. 20 pont

hosszabb műsor a rádióban (1 perc felett)

11 pont

de a kategóriában szerezhető max. 22 pont

rövid hír a TV-ben(1 perc alatt)

12 pont

de a kategóriában szerezhető max. 24 pont

tudósítás a TV-ben (1 perc felett)

15 pont

de a kategóriában szerezhető max. 30 pont

Összesítő táblázat az értékelés szempontjairól:

Értékelési szempontok

video-

esszé

kérdő-
ív

blog
Fb követők
like

vándor

póló

média

A kategóriában adható max. pont

tartalom/ elméleti háttértudás

15

30

 

 

 

45

kreativitás, ötletesség

15

10

 

 

 

25

vizuális, auditív,

művészi

15

5

 

 

 

20

szöveg, stílus, érvelés

 

10

 

 

 

10

plusz pont

 

 

20

30

30

80

A feladatra adható maximális pont

45

55

20

30

30

180