Az O:DA 2.0 zsűrije

A zsűri elnöke

Kiss Mária Rita - politológus

Egyetemi oktató, oktatásfejlesztő, a Barankovics István Alapítvány ifjúsági projektjének vezetője, az O:DA ötletgazdája. 1994 óta foglakozik a fiatalok társadalmi szerepekre való felkészítésének kérdéseivel. Alapító tagként részt vett a „Polgár a demokráciában” tanulmányi versenyeket meghonosító Civitas Egyesület létrehozásában.  Több éve dolgozik a társadalomismeret oktatás tanárképzésben való meghonosításán.

A zsűrizés során társadalomismereti, állampolgári tudástartalmakat, az érvelési technikákat és a kreativitást értékeli.
 

A zsűri tagjai

Albert Zoltán - autodidakta író, festő, fotós, filmes

Az Analog Artists-nál tanult filmforgatókönyv írás szakon.

Eddig három regénye, két novellás ciklusa jelent meg. Filmezik, fotózik és mindezek mellett 30 éve fest.

A zsűriben a vizuális kommunikáció szakértője.


Jancsák Csaba - ifjúságszociológus

Szociológus, egyetemi oktató. Neveléstudományból szerzett phd fokozatot. Több empirikus ifjúságkutatás résztvevője, projektvezetője. (Fesztiválok ifjúsága, diákjogok, középiskolások továbbtanulási motivációi, egyetemi hallgatók értékrendje, életmódja). Az ifjúsági korszakváltás könyvsorozat (MTA szociológiai kutatóintézet – Belvedere Meridionale) szerkesztőbizottsági tagja. Számos ifjúságszociológiai témájú publikáció szerzője és kötet szerkesztője.

A zsűrizés során a társadalomismereti háttértudást értékeli.


Karvalits Ivett – eurodesk országos koordinátor

13 éve dolgozik ifjúsági területen. Szakterülete az ifjúsági munka és információszolgáltatás, a fiatalok önkéntessége, az emberi jogi és állampolgári nevelés. Jelenleg az Eurodesk Magyarország Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet nemzeti kampánykoordinátora. Emellett 2013. márciusa óta a No hate Speech Mozgalom, az Európa Tanács gyűlöletbeszéd elleni  kampányának hazai koordinátoraként ifjúsági és civil szervezetekkel együttműködve azon tevékenykedik, hogy minél több fiatal figyelmét hívja föl a gyűlöletbeszéd jelenségére és  következményeire. Érzékenyítő és tudatosságnövelő programokkal, kezdeményezésekkel igyekszik bevonni a fiatalokat a biztonságos és erőszakmentes Internet megteremtéséért, valamint az emberi jogok érvényesítésért való küzdelembe.

A zsűrizés során a tartalom, elméleti háttértudás, valamint a kreatív megoldások értékelője.


Kispál Richárd egyetemi hallgató

Ezen a nyáron kapta meg első, politológus diplomáját. Szeptembertől mesterszinten tanul tovább kisebbségpolitika szakon. Az idei OTDK Társadalomtudományi szekciójában Esterházy Jánosról írt dolgozatával szerepelt. Szakterülete a határon túli magyarok, etnikai és vallási kisebbségek története, helyzetük politológiai vonatkozásai. Gyakornokként a Barankovics István Alapítvány Izraelita Műhelyének fejlesztője. 

A zsűrizés során a közösségi médiahasználatot értékeli.


Menus Zsófia - újságíró, kommunikátor

Médiainformatika szakirányon végzett kommunikáció- médiatudomány szakon. Közel 15 évig dolgozott különböző napi-, illetve hetilapok szerkesztőségében, több újságban is publikált, főként közéleti és kulturális témákban.  Évek óta a Barankovics István Alapítvány főmunkatársa, társadalmi munkában pedig egy havilap korrektora.

A zsűrin belüli munkamegosztásban a kommunikációs szempontok és a kreativitás értékelője.


Rácz Krisztina - középiskolai tanár

Angol-hungarológia - multikultrális nevelés szakos tanár, emberi jogi szakértő. Pályája kezdetétől foglakozik a demokráciaoktatás kérdéseivel. Amerikai és kanadai középiskolában vizsgálta a Civic Education angolszász hagyományait és gyakorlatát. Itthon, gyakorló pedagógusként középiskolásokat oktat, több hazai és egy nemzetközi demokrácia verseny szervezésében vett részt és volt középiskolásoknak szóló demokrácia táborok vezetője.

A zsűrizés során a társadalomismereti háttértudást, érvelési készséget és kreativitást értékeli.


Réti János - kommunikációs szakértő

Másfél évtizede kezdett a kommunikációs iparban dolgozni. Előbb a reklámszakmában, illetve különböző szerkesztőségekben, majd PR szakértőként szívta magába az információk hatékony megosztásának műhelytitkait. Közben nemzetközi tanulmányokat hallgatott, és máig szívesen osztja meg a figyelmét az alaposabb felfedezésre ösztönző részletek, és az átfogó minták tanulmányozása, játékos használata között. Jelenleg szövegíróként és szerkesztőként dolgozik egy stratégiai kommunikációs tanácsadó cégnél.

A zsűrizés során a PR és kommunikációs szempontokra, valamint a játékosok kreativitására összpontosít.


Vukovári Panna - író, műfordító

Író, műfordító, pedagógus, grafikus. Vallásos tematikájú mesekönyvek illusztrálásán kívül a Mumin-meseregény-sorozat magyarra ültetése fűződik a nevéhez. Két szakmai tárgyú kötete mellett az Életmentő zsebbarátnő és a Mumusszelídítő című életvezetési könyvek, valamint az Angyalbazár című nagyregény révén ismerheti az olvasóközönség. A Magyar Írószövetség tagja, jelenleg egy svéd verseskötet fordításán valamint az Isten Robinsonja című elbeszélésfüzéren dolgozik.

A zsűrizés során stilisztikai szempontokat vizsgál, értékeli a  kreativitást és ötletességet.