2. FORDULÓ – UTOLÉR A MÚLT, MINT A MÖGÖTTÜNK HAGYOTT JÖVŐ

 “És kérdik, egyre többen kérdik, 
Hebegve, mert végképp nem értik – 
Ők, akik örökségbe kapták –: 
Ilyen nagy dolog a Szabadság?”

Márai Sándor

Magyarország a második világháborúból vesztesként, sokak szerint „utolsó csatlósként” került ki, ennek okán az ország nemzetközi megítélése 1945 után hosszú ideig a mélyponton állt. Mindezt a világban 1956 változtatta meg, amikor Magyarország a szocialista blokkból elsőként nyitotta meg a szabadság kapuját Nyugat felé. „A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt húsz esztendőben. “- vallotta Albert Camus a “Magyarok vére “című 1966-os írásában. 2016-ot – annak a forradalomnak a 60. évfordulóját, mely visszaadta nemzeti önbecsülésünket – a kormány a Magyar Szabadság Évének nyilvánította.

Kell-e egyáltalán szembenézni a múlttal,
s ha igen, mit lehet egy ilyen örökséggel kezdeni?

A válaszokat tőletek várjuk.

A forduló beküldési határideje: 2016. október 30. éjfél

A különböző dobozokat a címükre kattintva tudjátok ki-becsukni.
Kérünk Benneteket, hogy az eredményes feladatmegoldás érdekében mindent figyelmesen olvassatok el!

Elrejt Mi vár rátok az második fordulóban?
A második fordulóban a következő feladatok megoldását várjuk:

56 a fiatalok forradalma volt, a „pesti srácoké” – akik között természetesen vidékiek és lányok is akadtak szép számmal – s ez ma már bizonyítható tény. Az adatokkal dokumentálható felkelőknek több mint egynegyede 18 éves, vagy még fiatalabb volt, s a becslések szerint a forradalmárok 60%-a nem töltötte be a 26. életévét. A forradalom első szikrája a szegedi egyetemen pattant ki, amikor 1956. október 16-án  az egyetemi hallgatók kiléptek a hivatalos kommunista ifjúsági szervezetből, a DISZ-ből és létrehozták független érdekvédelmi szervezetüket, a MEFESZ-t. Október 23-ára az ország majdnem minden egyeteméről csatlakoztak hozzájuk fiatalok. Budapesten a Műegyetem vált az események mozgatórugójává, ahol a forradalom politikai programját jelentő 16 pontot megfogalmazták és ahonnan október 23-án elindult az a tüntetés, amely estére a Sztálin szobor ledöntéséhez vezetett.

1. Mit gondoltok, miért ment ki ilyen sok fiatal az utcára, vállalva a komfortzónájából való kilépés kockázatát?

Szedjétek össze a lehetséges történelmi, pszichológiai és egyéb érveket! Csoportosítsátok a motivációkat és a visszatartó tényezőket egyaránt!

Ábrázoljátok az eredményt gondolattérképen!

A megoldáshoz a következő programok valamelyikének használatát javasoljuk: (Xmind, Coggle, Bubble.us, FreeMind, MindMaple Lite )

Természetesen a feladat megoldásához igénybe vehetitek iskolatársaitok, tanáraitok segítségét is!


A történelem nemcsak tankönyvekben, tudományos munkákban, köztéri szobrokban, vagy ünnepi beszédekben él tovább, hanem az egykori résztvevők emlékezetében, a családban továbbadott személyes történetekben is, ezzel formálva a következő generációk véleményét. A személyes élmények útján továbbadott mindennapi tudás sokszor fontosabb szerepet játszik történelmi identitásunk alakításában, mint a hivatalos kultúrpolitika által jóváhagyott tankönyvi szövegek. Hiányában nehezebb kialakítani viszonyulásunkat a közelmúlt történelméhez és ahhoz a politikai közösséghez, amelynek – akarva, vagy akaratlanul de – tagjai vagyunk.

2. Induljatok el az emlékek útján!

Eredjetek a személyes történetek, az '56-tal kapcsolatos tapasztalatok, az elbeszélt történelem, a vélemények és hozzáállások nyomába! Keressetek saját családotokban, vagy szűkebb környezetetekben interjúalanyokat és készítsetek velük videót 56-ról! Kérdezzétek meg:

 • nagyszüleiteket
 • szüleiteket
 • iskolatársaitokat!

A minimum 3 – maximum 4 perces videóból a következő kérdésekre szeretnénk választ kapni:

 • Ki hogyan látja: saját életében van-e valamilyen jelentősége 1956-nak?
 • Van-e szerintük 1956 mai megünneplésének bármi értelme és üzenete? Ha igen, miért, ha nem, miért nem?
 • Az egykori értékek: a szabadság és a nemzeti szuverenitás mit jelentenek a mai fiataloknak, szüleiteknek és nagyszüleiteknek?
 • Szerintük van-e valami baj '56 emlékével, ha igen, miért?
 • Ti láttok-e különbséget a filmben megszólaltatott különböző generációk hozzáállása és véleménye között? Mi lehet ennek az oka?

Természetesen fogalmazzátok meg azokat, a témával kapcsolatos kérdéseket is, melyek Titeket kiváltképp foglalkoztatnak! A meghallgatott vélemények után zárásként összegezzétek saját következtetéseiteket is!


Ki ne vett volna már részt unalmas iskolai ünnepségeken? Ne hallgatott volna fehér zajként ható köszöntőbeszédeket, végtelennek tűnő szavalatokat, várta volna végén a mindezt feloldó “Szózatot”, remélve hogy idén senki nem ájul el? Vajon hogyan lehetne mindezt kiküszöbölni, és az ünnepet a valódi összetartozás élményévé tenni? Ti milyen ünnepséget csinálnátok, amely az iskolában valóban méltóképp emlékezne az '56-os szabadságharcosokra?

3. Készítsétek el az iskolarádió számára egy ütős, a többieket valóban megérintő, 10 perces műsor hanganyagát október 23-ra, ami a mai nemzedéknek képes közvetíteni a 60 évvel ezelőtt történtek üzenetét!

Nem lehetetlen feladat, a magyar iskolákban van már rá több jó példa is!

A feladat részeként tervezzetek figyelemfelkeltő plakátot az iskolai faliújság számára!


4. Always online - folyamatos feladatok

Szerezzetek ismerősöket és támogatókat a helyi társadalomban!

Nem mindenki mozog még olyan sokat és otthonosan a digitális világban, mint az Y és a Z generáció. Gondoskodjatok róla, hogy minél jobban megismerjenek Titeket, akik tenni akartok a világban való pozitív változásokért. Gondoskodjatok az O:DA szellemiségéhez kapcsolódó posztokról, és hogy minél többen megismerjék a csapatotokat és tartalmaitokat. Osszátok meg az O:DA facebook tartalmait is, hogy követőitek és szurkolótáborotok tagjai is megismerjék az O:DA játékot. Az első forduló feladatmegoldásainak leadása után posztoljátok az O:DA facebook oldalra bemutatkozó videótokat is!


Mit várunk tehát tőletek a megadott határidőig?

 1. Egy digitális alkalmazással készített gondolattérképet, amely a „pesti srácok” lehetséges motivációit és dilemmáit csoportosítva tartalmazza.  Igyekezzetek minél többet összegyűjteni, de ügyeljetek, hogy megmaradjatok a realitás talaján. (A gondolattérképet egy link formájában várjuk tőletek; az elkészült gondolattérképet mentsétek képként és töltsétek föl saját képmegosztó oldalatokra. Ügyeljetek a kép minőségére, olvashatóságára is!)
 2. Egy minimum 3 - maximum 4 perces videót találó címmel és kreatív tartalommal, a kért szereplőkkel. A videót saját video-megosztó oldalatokra feltöltve, pontos linkkel kérjük beküldeni.
 3. Egy 10 perces ünnepi iskolarádió-adás hanganyagát és a hozzá kapcsolódó figyelemfelkeltő plakátot (kapcsoljátok össze a kettőt egy "videóban" és töltsétek föl a saját videomegosztó oldalatokra, a feladatlapon a link megadását kérjük).
 4. Always online feladatok dokumentációját - linkek formájában. (A zsűri ennél a pontnál kizárólag azokat a közösségi oldalakat tudja értékelni és plusz pontokkal díjazni, amelyek a feladatlapon beküldésre kerülnek!)

Figyelem! A munka dokumentációján ne felejtsétek el használni a csapatlogótokat!

Elrejt Értékelési szempontok
Melyik feladatnál melyik értékelési szempontot használjuk és hány pontot kaphattok?

Hogyan és mit értékel a zsűri?

A feladatmegoldásokat minden esetben több zsűritag egymástól függetlenül, külön értékeli, az így kapott pontokat  átlagoljuk. A feladatmegoldásokra a csapatok numerikus és szöveges értékelést kapnak. A numerikus értékelés nyilvános, a szöveges értékelést – ami részben a kapott pontok indoklása – csak a csapat és mentora kapja meg. Minden fordulóban max. 100 pont szerezhető, de ezek részfeladatokra adható belső aránya – nehézségtől függően – fordulónként nem azonos. Bizonyos feladatok (always online) esetében a feladatra kapható 100 pont felett plusz pontok szerezhetőek, ezeket minden esetben külön jelöljük. 

Figyelem! A feladatkiírásokban megadott keretek túllépéséért, (vagy alulteljesítéséért) pontlevonás adható, ezt a zsűri a szöveges értékelésben külön jelzi!

Ezt a fordulót a zsűri a következő szempontok alapján értékeli:

 1. A gondolattérkép felépítése, tagoltsága. A térképen található motiváló/demotiváló tényezők száma és realitásértéke. Vizuális megjelenítés.
 2. A videó tartalmi elemei: a feladatkiírásban kért szempontok érvényesítése, a történelmi háttértudás megjelenése, következtetések levonása, egyediség, interjúalanyok száma. A videó formai elemei: stílustartás, a videó felépítése, művészi képi és hanghatások. (A technikai minőség elégséges kritériuma a láthatóság és hallhatóság.)
 3. A műsorban megjelenő elméleti háttértudás, ötletesség és kreativitás. A kért szempontok érvényesítése. Az üzenet tartalmának és stílusának illeszkedése a digitális nemzedék kulturális sajátosságaihoz és ízlésvilágához.  A hanganyag és a plakát művészi összhatása, figyelemfelkeltés.

+1 az “Always online” feladatok értékelési szempontjai a második fordulóban:

A második fordulóban a közösségi oldalatokat már nem csak mennyiségi, hanem minőségi szempontok szerint is értékeljük. Továbbra is pontot szerezhet csapatotok akkor, ha a csapatnak van facebook profilja, videomegosztó csatornája, fotómegosztó oldala, illetve blogja. Ebben a fordulóban viszont már azt is vizsgáljuk, hogy a közösségi oldalon a csapat milyen tartalmakat tesz közzé. Az alábbi táblázatokból láthatjátok, hogy mit és hogyan értékel majd a zsűri. 
 

1. Mennyiségi szempontok (maximálisan adható pontszám: 4 pont

a.) Facebook profil van-e? Igen 1 pont Nem 0 pont
b.) Videomegosztó csatorna van-e? Igen 1 pont Nem 0 pont
c.) Fotómegosztó oldal van-e? Igen 1 pont Nem 0 pont
d.) Blog oldala van-e a csapatnak? Igen 1 pont Nem 0 pont


2. Minőségi szempontok               (maximálisan adható pontszám: 8 pont

a.) Bejegyzés típusok (bármely közösségi oldalon):  
  Csapat életéről szóló posztok (iskolai környezet bemutatása, logó magyarázat, versenyzők bemutatása, versenyzők életével kapcsolatos események: 1  
  Feladatmegoldásokhoz tartozó posztok / van-e poszt a feladatok témáihoz kapcsolódóan? 1
  O:DA követés: az O:DA FB profilról/egyéb O:DA helyekről átvett posztok vannak-e, illetve tükröződnek-e a verseny eseményei a saját profilokban? 1  
b.) Saját tartalom – a feladatmegoldásokon kívül van-e saját feltöltött tartalom?  
  Van-e a posztokhoz kísérő szöveg? 1  
  Saját tartalmak kapcsolódnak-e a demokráciához, közösségiséghez? 1
c.) A profil képi világa  
  A profil igényes, eredeti, saját munka eredménye? 1
d.) Interaktivitás   
  Szólnak-e a profil gondozói a közösséghez? Van-e interaktivitás az O:DA FB oldalon? 1
  A lájkokon túl van-e interaktivitás / pl. válasz mások bejegyzéseire, lájk-ok megköszönése 1

 

gondolat-térkép

Emlékvideo

Iskolai ünnepség

Always online

a kategóriában adható max.

tartalom, elméleti háttértudás

max.10

max. 20

max. 15

-

max. 45 pont

kreativitás, ötletesség

max.7

max. 5

max. 10

8

max. 22+8 pont

vizuális/auditív/művészi

max. 3

max.15

-

-

max. 18 pont

stílus, érvelés, szöveg felépítettsége

-

max. 5

max. 5

-

max. 10 pont

hatékonyság

-

max. 5

-

max. 4

max. 5+4 pont

A feladatra adható max. pontszám összesen:

20

50

30

12

max. 100+12 pont