3. FORDULÓ – A HOLNAP A MÚLTÉ: HIPERSULI

 “A jövő nem egy hely, ahová tartunk:
él már a jelenben is, a fejünkben, gondolatként.
A jövőt mi hozzuk létre, de közben máris alakít bennünket.
A jövő a fejünket formáló fantáziavilág.”

Stephen Grosz

A változás természetes állapot. A társadalom is állandóan változik, amit az oktatásnak követni kell. Most – egy a politikai forradalmaktól teljesen eltérő információs forradalom kellős közepén, amikor a tudást a zsebünkben lapuló okostelefonjainkban hordozzuk – sokakban felvetődik: szükség lesz-e egyáltalán a jövőben iskolára? Csakhogy a digitális eszközök segítségével hozzáférhető információ és a valódi cselekvésre alkalmas tudás között fényévnyi különbség van, s az utóbbit sem ártana valahonnan beszerezni! Az iskola, úgy tűnik, nélkülözhetetlen, viszont az is vitathatatlan, hogy az oktatás előtt óriási változások állnak: a jelenleginél nyitottabbá kell válni a világ átalakulására. De merre induljunk?

Erről most a leginkább illetékeseket, azaz titeket kérdezünk, akik nemcsak 10-12 éve szereplői vagytok az oktatási rendszernek, de bennszülöttként mozogtok a digitális világban is. Milyen legyen az információs társadalom iskolája? Az az oktatás, ami a gyorsan változó gazdaság igényeit is képes kielégíteni, de alkalmas arra is, hogy a hétköznapi élet iskolája legyen, megalapozza nem csak a szakmai karriert, de a boldog kiegyensúlyozott életet is. Legyen továbbá szerethető, ahová a diákok olyan lelkesedéssel járnak, hogy sajnálják, ha elkezdődik a szünidő… Szóval, kellenének a kreatív és innovatív ötleteitek a holnap iskolájához!

Mi nem szeretnénk, ha ez a hipersuli nélkületek formálódna, ezért ebben a fordulóban a jövő ideális iskolájának megtervezését kérjük tőletek.

A forduló beküldési határideje: 2016. november 20. éjfél

A különböző dobozokat a címükre kattintva tudjátok ki-becsukni.
Kérünk Benneteket, hogy az eredményes feladatmegoldás érdekében mindent figyelmesen olvassatok el!

Elrejt Mi vár rátok az második fordulóban?
Végezzetek kutatómunkát a neten! Kérdezzétek meg tanáraitokat és szüleiteket, osztály- és iskolatársaitokat is! És természetesen, a sikeres megoldáshoz – mint minden O:DA-fordulóban – most is elengedhetetlen; engedjétek szabadon a fantáziátokat és a bennetek lévő kreativitást!

A harmadik fordulóban a következő feladatok megoldását várjuk:

1. Mini konferencia a hipersuliról

Rendezzetek egy mini konferenciát iskolatársaitokkal, ahol minél többen elmondják gondolataikat és ötleteiket a hipersuliról! Küldjétek el nekünk a konferencia jelenléti ívét, nevek szerint sorszámozva! Az iskolai mini konferenciát vegyétek fel videóra és az anyagból készítsetek egy 3 perces tudósítást! Az elhangzott ötleteket használjátok fel a feladatmegoldásaitokban.


2. Ideális iskola?

Kezdjük a könnyebbik felével! Szerintetek milyen az ideális tanulási környezet, az élhető iskola? Hogy néz ki az épület? Milyen helyiségei, oktatási terei és szolgáltatási vannak? Milyen lesz például az iskolai könyvtár? Mutassatok be egy mindentudó net support osztálytermet és berendezését! Ne feledkezzetek meg az olyan apró részletekről sem, mint például a dekoráció! Hogyan valósul meg a tanár-diák és a tanár-szülő közti kommunikáció?

Készítsetek egy minimum 15, maximum 20 képkockából álló slideshowt, amelyben bejárjátok ennek az álomiskolának a termeit! Használjatok képaláírásokat és más eszközöket is a bemutató informatívabbá tételére. (Javasolt program: Microsoft Photo Story 3.0 http://loadion.com/hu/Microsoft-Photo-Story_116996.html)


3. A jövő elkezdődött!

Vannak dolgok, amikről már a jelenben is lehet tudni, hogy meg fognak történni. Az igazi kihívás az, hogy rájöjj, mi az, ami már most lehetséges – állítja Mark Zuckerberg. Szerintünk sem légből kapott arról gondolkodni, milyen lesz a szakértők által tudásalapú társadalomnak nevezett világ. Milyen készségekre, kompetenciákra lesz szükségünk a sikeres élethez? Szükség lesz-e még lexikális tudásra? Hogyan érhető el, hogy ne olyanok kerüljenek ki az iskolából, akik „csak tudnak”, hanem olyanok is, akik képesek gondolkodni, van véleményük és cselekvőképes tudásuk, motivációjuk. Mit kell tanítani ahhoz, hogy a megszerzett tudás és képességek az emberi élet kiteljesedését, a boldogságot szolgálják? Megúszhatjuk-e például az élethosszig tartó tanulást? Ha nem, akkor az iskola miként készítsen fel erre? Amikor erről gondolkodtok, ne feledjétek: a tudást annak hasznosíthatósága, alkalmazhatósága minősíti!

Írjatok egy esszét a hipersuli nevelési filozófiájáról (szóközzel együtt) minimum 3000 – maximum 4000 karakteres terjedelemben!  A szövegben indokoljátok az állításaitokat!


4. Lesznek-e tantárgyak a hipersuliban?

Ha igen, mi lesz a tartalmuk és a nevük? Vajon kötelező lesz minden tárgy, vagy esetleg lesznek választhatóak is? Mi kell ahhoz, hogy ezek ne legyenek életidegenek?

Készítsétek el egy 12.-es osztály heti órarendjét. A kitalált tantárgyakhoz fűzzetek magyarázatokat! (Javasolt programok pl. itt: Top 5 Best Time Table Apps For Students http://androidnios.com/top-5-best-time-table-apps-for-students/)


5. A tanár szerepe

Mi lesz a szerepe a tanárnak? Vajon több lesz-e mint egy információmenedzser? Milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie? Egyáltalán milyen egy álomtanár? Hogy viszonyul a diákokhoz? Mit kell tennie, hogy ne legyen unalmas az óra?

Mutassátok be egy szófelhőben az álomiskola ideális tanárát! Csatoljatok a szófelhőhöz magyarázatot, ha szükségesnek látjátok, képeket! (javasolt programok találhatók például itt: http://blog.weblaptitkok.hu/2014-jul-02/10-szovegfelho-keszito-alkalmazas)


6. Az ideális diák

Milyen lesz az ideális diák? Mitől lesz valaki jó tanuló? Milyen forrásokból szerzi a tudását? Mit fog jelenteni a (nem mesterséges) intelligencia?  Hogyan lehet őt motiválni? Mi kelti fel az érdeklődését, mi ösztönzi erőfeszítésekre?

Mutassátok be egy szófelhőben a sokoldalú és ideális diák legjellemzőbb tulajdonságait! Csatoljatok a szófelhőhöz magyarázatot és képeket, ha szükségesnek látjátok!


+1. Always online feladatok a plusz pontokért

Állítsátok a médiát a jó ügyek szolgálatába!

Használjatok más médiumokat is saját tevékenységetek megismertetésére és népszerűsítésére! Generáljatok minél több média-megjelenést – az iskolai honlaptól kezdve, az iskolaújságon keresztül – minden lehetséges és számotokra elérhető fórumon keresztül.
Ebben a fordulóban ezzel a feladattal összesen 30 plusz pontot szerezhettek. A maximális pontszám eléréséhez több lehetőség is a rendelkezésetekre áll, de a nyerő taktika kidolgozásához feltétlenül tanulmányozzátok át az értékelési szempontokat és az elérhető pontszámokat tartalmazó táblázatunkat, amelyet az értékelési szempontoknál találtok!

 

 “A jövő megjósolásának a legjobb módja, ha mi találjuk fel.”
Allan Curtis Kay


Mit várunk tehát tőletek a megadott határidőig?

 1. Tudósítást egy mini konferenciáról minimum 3 – maximum 4 perces videóban rögzítve, valamint a résztvevők - aláírással hitelesített - listáját. A videót töltsétek fel a videómegosztó oldalatokra és küldjétek be annak linkjét. A jelenléti ívet kép formátumban töltsétek fel a képmegosztó oldalatokra és a linket küldjétek be. 
 2. Egy slideshow-t képaláírásokkal, ami bemutatja álmaink iskolájának épületét. A bemutatót töltsétek föl a képmegosztó oldalatokra (vagy eleve készítsétek a neten) feladatmegoldásként tehát itt is egy linket várunk Tőletek.
 3. Egy esszét arról, milyen a hipersuli nevelési filozófiája. Milyen tudást tart fontosnak, milyen kompetenciák fejlesztésére összpontosít és miért? Hogyan érvényesülnek ebben az iskolában a benne tanulók törekvései, szempontjai? Ne felejtsétek el az esszében érinteni az általunk felvetett kérdéseket is! A minimum 3000 maximum 4000 karakteres dokumentumot töltsétek fel a beküldésnél.
 4. A hipersuli 12. osztályának órarendjét, amelyben az általatok kitalált tantárgyak szerepelnek. A jegyzetekben a tárgyak mellett szerepeljen magyarázat és indoklás is. A dokumentumot töltsétek fel a beküldésnél.
 5. Az ideális tanárt és a szuperdiákot bemutató szófelhőt, magyarázó jegyzetekkel (ha szükséges képekkel). A szófelhőkről készítsetek "pillanatképet" és - külön-külön - töltsétek fel mindkettőt képmegosztó oldalatokra. A magyarázó jegyzeteket dokumentumként (szintén külön-külön) kérjük feltölteni a beküldésnél. 
 6. Az Always online feladatoknál leírtak szerinti média-megjelenések dokumentációját (a megjelenéseket) egy dokumentumba gyűjtve kérjük feltölteni: internetes megjelenésnél a linkek megadásával, nyomtatott sajtóban való megjelenés esetén fotó, vagy szkennelt anyag beszúrásával. (A kisebb fájlméret érdekében a minden megjelenést tartalmazó doksiból készítsetek pdf-fájlt és ezt töltsétek fel az űrlapon beküldésnél. 

Figyelem! Munkáitok dokumentációin ne felejtsétek el használni a csapatlogótokat!
 

Elrejt Értékelési szempontok
Melyik feladatnál melyik értékelési szempontot használjuk és hány pontot kaphattok?

Hogyan és mit értékel a zsűri?

A feladatmegoldásokat minden esetben több zsűritag egymástól függetlenül, külön értékeli, az így kapott pontokat  átlagoljuk. A feladatmegoldásokra a csapatok numerikus és szöveges értékelést kapnak. A numerikus értékelés nyilvános, a szöveges értékelést – ami részben a kapott pontok indoklása – csak a csapat és mentora kapja meg. Minden fordulóban max. 100 pont szerezhető, de ezek részfeladatokra adható belső aránya – nehézségtől függően – fordulónként nem azonos. Bizonyos feladatok (always online) esetében a feladatra kapható 100 pont felett plusz pontok szerezhetőek, ezeket minden esetben külön jelöljük. 

Figyelem! A feladatkiírásokban megadott keretek túllépéséért, (vagy alulteljesítéséért) pontlevonás adható, ezt a zsűri a szöveges értékelésben külön jelzi!

Ezt a fordulót a zsűri a következő szempontok alapján értékeli:

 1. Mobilizációs kapacitás, a mini konferencián résztvevők száma, összetétele. A videóban elhangzottak tartalomgazdagsága. A videó felépítése, ötletessége.
 2. Álmaink iskolája:
  A slideshow tartalmi elemei választ adnak-e a feladatkiírásban feltett kérdésekre? Ezen túl tartalmaznak-e eredeti és kreatív ötleteket, megoldásokat? A képaláírások hozzátesznek-e további információt a vizulási tartalomhoz? A szöveg indokolja-e a tartalmi megoldásokat? Nyelvi megformáltság és a művészi kivitelezés színvonala, a technika lehetőségek kihasználása. 
 3. Az iskola nevelési filozófiája:
  Az esszé tartalmi elemei érintik-e a feladatkiírásban kért szempontokat? Ezen túl tartalmaznak-e eredeti és kreatív ötleteket, megoldásokat? Reflexió a jelenlegi helyzetre, hiánypótló megoldások. Tartalomgazdagság, érvelés, a gondolatmenet felépítése, meggyőző erő, a szöveg nyelvi színvonala, vizuális kivitelezése. 
 4. A hiptersuli 12. osztályának órarendje:
  A kreativitás és fantázia szerepe a tantárgyak tartalmának és nevének és indoklásának kitalálásában. Tartalomgazdagság, logikus gondolkodás. Reflexió a jelenlegi helyzetre, hiánypótló megoldások.  Nyelvi megformáltság, érvelés, szellemesség, vizuális kivitelezés.
 5. Az ideális tanár és szuperdiák
  A jellemrajz koherenciája, kidolgozottsága, indokoltsága. Kreativitás és szellemesség. Koherencia a többi feladatmegoldással.A szófelhő esztétikai kivitelezése. A magyarázó jegyzetek és egyéb kiegészítések tartalomgazdagsága, nyelvi és vizuális színvonala.
 6. Always online feladatok dokumentációja:
  Ebben a fordulóban a csapat által generált, az O:DA játékot, illetve a csapat tevékenységét bemutató média-megjelenésekért lehet plusz pontokat szerezni. Összesen maximum 30 pont szerezhető, a pontok száma a médium típusától és a hír hosszától is függ. Az alábbi táblázat a pontozás logikájáról és arányairól ad tájékoztatást.

 O:DA-n belüli más FB profilok említései

  1 pont  

  de a kategóriában szerezhető max.   2 pont  

 iskolai médiumok (iskolaújság, iskolai honlap, iskolarádió) 

  3 pont

  de a kategóriában szerezhető max.   6 pont

 más szervezetek honlapja/ FB profilja  

  5 pont

  de a kategóriában szerezhető max. 10 pont

 rövid hír (2000 karakter alatt) a sajtóban

  7 pont

  de a kategóriában szerezhető max. 14 pont

 tudósítás (2000 karakter felett) a sajtóban

  9 pont

  de a kategóriában szerezhető max. 18 pont

 rövid hír a rádióban (1perc alatt)

 10 pont  

  de a kategóriában szerezhető max. 20 pont

 hosszabb műsor a rádióban (1 perc felett)

 11 pont

  de a kategóriában szerezhető max. 22 pont

 rövid hír a TV-ben(1 perc alatt)

 12 pont

  de a kategóriában szerezhető max. 24 pont

 tudósítás a TV-ben (1 perc felett)

 15 pont

  de a kategóriában szerezhető max. 30 pont

 

A III. forduló feladatainak értékelése, elérhető pontszámok kategóriánként:

 

mini konf.és videó

slideshow

hipersuli "filozófia"

órarend

tanár/diák Always online

a kategóriában adható max.

tartalom, elméleti háttértudás

max.10

max.5

max.10

max.5

max.5 -

max. 35 pont

kreativitás, ötletesség

max.5

max. 5

max.10

max.5

max.5 -

max. 30 pont

vizuális/auditív/művészi

max.5

max.5

-

-

- -

max. 10 pont

stílus, érvelés, szöveg felépítettsége

max.5

max.5

max. 5

max. 5

- -

max. 20 pont

hatékonyság

max.5

-

-

-

- -

max. 5 pont

A feladatra adható max. pontszám összesen:

30

20

25

15

10 30

max 100+30 pont